Hoe uw distributie in het buitenland organiseren?
Welk kanaal voor mijn bedrijf,
mijn product en mijn markt ?

Een distributiekanaal is doorgaans opgebouwd uit verschillende schakels waarlangs de goederen en diensten van de ‘principaal’ (vaak is dat de fabrikant) moeten passeren om uiteindelijk de consument te bereiken. Men noemt dat vaak de ‘supply chain’. In deze keten zijn dus tal van operatoren actief (vertegenwoordigingskantoren, agenten, distributeurs, groothandelaars, retail, ...).

Deze toepassing is niet bedoeld om de volledige supply chain uit te tekenen maar enkel om de structuur te kiezen waarmee een exporteur toegang tot de buitenlandse markt verwerft. In zekere zin dus de eerste schakel van de supply chain. Door een eenvoudig spel van vraag en antwoord ontdekt u welke structuur logischerwijs het meest aan uw concrete situatie is aangepast.